Lluïsa Cobos Disseny

FBP-cobertaFBP-indexFBP-interior-1

Barcelona

Llibre sobre Barcelona. Editat per la Fundació Barcelona Promoció.