Lluïsa Cobos Disseny

tarjacecompapereriacecom

Cecom

Centre d’estudis de la conducta i la memòria.

Logo i papereria per a un centre de neurologia i neuropsicologia. La imatge simbolitza una neurona i també un arbre.