Lluïsa Cobos Disseny

E-stadium2.0E-stadium2.1E-stadium2.2

e-Stadium 2

Disseny de la interfície gràfica d’usuari de d’un curs sobre educació física per a alumnes de 2n d’ESO.

Veure: e-Stadium 1 / e-Stadium batxillerat.

Client: Itaca Multimèdia i Ediciones del Serbal.