Lluïsa Cobos Disseny

stadium-batxillerat-1stadium-batxillerat-2stadium-batxillerat-3

e-Stadium 3

Disseny de la interfície gràfica d’usuari de d’un curs sobre educació física per a alumnes de batxillerat.

Veure:  e-Stadium 1 / e-Stadium 2

Client: Ediciones del Serbal.