Lluïsa Cobos Disseny

E-stadium1.0E-stadium1.1E-stadium1.2

e-Stadium 1

Disseny de la interfície gràfica d’usuari de d’un curs sobre educació física per a alumnes de 1r d’ESO.

Veure:  e-Stadium 2 / e-Stadium batxillerat.

Client: Itaca Multimèdia i Ediciones del Serbal.