Lluïsa Cobos Disseny

cobertainterior1portadellainterior2

Barcelona, punt de partida

Publicació conmemorativa del 10è aniversari de la Fundació Barcelona Promoció.