Lluïsa Cobos Disseny

cobertescoberta2contraint1int2int3

Memòria anual Ajuntament de Barcelona

Concurs restringit. Logo i publicació.